Dish

9.49€
Enamel Flat Dish 22 cm
10.64€
Enamel Flat Dish 24 cm
17.30€
Enamel Flat Dish 28 cm
7.25€
Deep Enamel Plate 22cm
7.93€
Deep Enamel Plate 24cm
11.28€
Deep Enamel Plate 28cm
5.20€
Enamel Flat Dish 14 cm
8.08€
Enamel Dessert Dish 18 cm
No Stock
On Request
Set of Plates Customized
7.02€
Enamel Egg Dish 18 cm
9.09€
Enamel Egg Dish 16 cm
10.94€
Enamel Egg Dish 18 cm