Enameled Crockery

29.50€
Enamel Chamber Pot 22 cm
7.80€
Enamel Mug 8 cm
9.35€
Enamel Bowl with Stand 12cm
7.80€
Enamel Mug 8 cm
10.35€
Enamel Bowl with Handle 14 cm
31.00€
Enameled Wall Utensil Rack
6.73€
Enamel Bowl 14 cm
7.53€
Enamel Bowl 16 cm
7.22€
Enamel Bowl 16 cm
12.60€
Enamel Platter Oval 30x20 cm
15.65€
Enamel Platter Oval 35x24 cm
10.50€
Enamel Cup Conical 9 cm